Weiter zum Inhalt

Einleitende Paratexte in südasiatischen Neusprachen: Eine Erkundung


Seiten 153 - 180

DOI https://doi.org/10.13173/zeitdeutmorggese.166.1.0153
This article tentatively explores the huge but so far highly neglected field of introductory paratexts (forewords, introductions etc.) in modern South Asian languages. Proceeding
from Gérard Genette's foundational work on the topic, I attempt an overview of the large variety of forms and communicative functions such paratexts
assume in a number of languages and literatures, drawing in the main on very diverse sources in Bengali, Hindi, Urdu, Marathi, Tamil, and English. While the paratexts in their
familiar forms are in general closely tied up with the conventions of book production and hence print culture, I first look at the links of printed paratexts to pre-print
paratextual (or pseudo-paratextual) conventions in South Asia, and show that the latter have not entirely vanished but partly found their way into present-day book culture. In the
main part of the article, then, I attempt to present some insights into the generic and conventional features of these texts, and to trace how South Asian authors put paratexts to
use, arguing that paratexts are indeed a complex and fascinating aspect of textual culture and a clue to the social history of texts, in South Asia as well as elsewhere.

Heidelberg

1 Agravāl, Puruṣottam 2007: Kabīr: sākhī aur sabad. Naī Dillī: National Book Trust.

2 Ālāol 1992: Satī-maẏˡnā lor-candrāṇī. Hrsg. Mohāmmad A¯b'dul Kāiyum. Ḍhākā: Bāṃlā Ekāḍemī.

3 Bāṃlā uceāraṇ abhidhāṇ. Hrsg./Komp. Subhāṣ Bhaṭṭācārya. Kal'kātā: Śiśu Sāhitya Saṃsad 1992.

4 Bandyopādhyāẏ, Bhabānīcaraṇ 1823: Kalikātā kamalālaẏ. Kalikātā: Samācār'candrikā Pres.

5 Basu, Rāj'nārāẏaṇ 2008: Se kāl ār e kāl. Hrsg. Svapan Basu. Kal'kātā: Cirāẏata Prakāśan.

6 Bhag'vān svāmīnārāyaṇ'nāṃ vacanāmr̥t. Amadābād: Svāmīnārāyaṇ Akṣar'pīṭh 41996. Cā̃d' patrikākā,phāsī' aṃk. Hrsg. Sureś Salil. Dillī: Svarṇ Jayamtī 22009.

7 Candīdās, Baṛu 1992: Baṛu Caṇḍīdāser Śrīkr̥ṣṇakīrtan samagra. Hrsg. Amitrasūdan Bhaṭṭācārya. Kal'kātā: De'j.

8 Caṭṭopādhyāẏ, Baṅkim'candra 1955: „Kamalākānta.‟ In: Baṅkim racanābalī. Bd. 2. Kalikātā: Sāhitya Saṃsad, S. 49–112.

9 Dās, Lālā Śrīnivās 2008: Parīkṣā guru. Nayī Dillī: Vāṇī Prakāśan.

10 Dave, Pūrṇimā und Pratibhā 21996: Svāminārāyaṇ saṃpradāy'māṃ strī-puruṣ maryādā. Amadābād: Svāminārāyaṇ Akṣar'pīṭh.

11 Debī, Mahīśvetā 61988: Hājār curāśir mā. Kal'kātā: Karuṇā Prakāśanī.

12 Debī, Mahīśvetā 1993: Svanirbācita ṣreṣṭha galpa. Kal'kātā: Pramā.

13 Dharam'puthi. Beṃgalor: Bhārat Reaḥ Dharam Puthi Samāj 1973.

14 Gaphur Hālī, Āb'dul 1989: Jñān jyoti. Raśidābād: Rābeẏā Khātun.

15 Genette, G. 1987: Seuils. Paris.

16 Gītā. Hrsg. Sudhīndra Maitra. Kalikātā: Suprakāśanī.

17 Gul'badan Begam 2008: Gul'badan begam kā humāyāmnāmā. Dillī: National Book Trust.

18 Harder, H. 2001: Bankimchandra Chattopadhyay's Śrīmadbhagabadgītā: Translation and Analysis. Delhi: Manohar.

19 Harder, H. 2011: Sufism and Saint Veneration in Contemporary Bangladesh: The Maijbhandaris of Chittagong. London.

20 Hosen, Kāmāl 2003: Śreṣṭha galpa. Kal'kātā: Kabitā pākṣik.

21 Husayn, Intażār 1983: 'Alāmaton kājawāl. Na'ī Dihlī: Maktuba.

22 Jośī, Ci. Vi. 61996 [1958]: Cauthe cimaṇ'rāv. Puṇe: Kā̆nṭnenṭal Prakāśan.

23 Josī, Ilācandra 1987: Merī priya kahāniyā̃. Dillī: Rāj'pāl.

24 Kalpit, Kr̥ṣṇa 2006: Ek &sAarābī kī sūktiyāṃ. Jay'pur: Kamal'kār Prakāśan.

25 Kam'leśvar 2005: Merī priya kahāniyā̃. Dillī: Rāj'pāl.

26 Kant, Immanuel 1963: Kritik der freien Urteilskraft. Stuttgart (11878).

27 Lok'bhāratī muhāv'rā koś. Hrsg. Dā̆. Bad'rīnāth Kapūr. Ilāhābād: Lok'bhāratī Prakāśan.

28 Madān, Indranāth 1981: Ādhunīk'tā aur hindī upanyās (1934–36 se 1979 tak). Nayī Dillī: Rāj'kamal Prakāśan.

29 Mahābhārat. Bhāg 1. Hrsg./Bearb.: Vinay Kr̥ṣṇa Saksainā. Kalā: Kr̥ạṇaa Lāl Varmā. Dillī: Dreamland Publications, Saṃkhyā 96.

30 Marathi-English Dictionary. Komp. M. K. Deshpande. Nagpur/Poona: Suvichar Prakashan Mandal 1978 (11967).

31 Meenakshi English-Hindi Dictionary (Mīnākṣī aṃgrejī-hindī koś). Meerut: Meenakshi Prakashan 1986.

32 Mīnākṣī hindī-aṃgrejī koś (Meenakshi Hindi-English Dictionary). Meerut: Meenak shi Prakashan 1980.

33 Mīrā̃bāī 1989: Mīrā̃bāī kī padāvalī. Prayāg: Hindī Sāhitya Sammelan.

34 Mor'śed, Saiẏad Golām 1994: Isˈlāmī prabandha sambhār. Saiyadā Os'mānā Mor'śed: Caṭṭagrām.

35 ‘Nirālā’, Sūryakānt Tripāṭhī 1978: Al'kā. Nayī Dillī: Rāj'kamal.

36 Pakistan Hindu Council: Diwali Celebration 2006. Karachi: Selbstverlag 2006.

37 Pāṭhak, Surendra Mohan 2000: Dah'śat'gardī. Dillī: Manoj Publications.

38 Pavitra Bāibil arthāt purānā aur nayā dharm niyam. Beṃgalor: Baibil Sosāiṭī oph Iṇḍiyā 1977.

39 Phrīḍriś, Vernar Pāul 1972: Jarman vāṅmayetihāsācī rūp'rekhā. Übers. Ra. Nā. Cāpekar. Puṇe: Vhīnas Prakāśan.

40 Piḷḷai, Vēdayāyakam 22001: Piratāpa mutaliyār carittiram. Ceṉṉai: Niyū Ceñcuri Buk Havus.

41 Prem'caṃd (ohne Datierung): Karm'bhūmi. Vārāṇasī: Vijay Prakāśan Mandir.

42 Qur'ān maǧīd. Übers. Kān·phul Īmān / Muhāmmad Āb'dul Mānnān. Komm.: Khāyāinul Ir'phān. Caṭṭagrām: Gul'śān-i-Hābib Isˈlāmī Kam'pleks 1995.

43 Ṣadhā rang. Māhnāma. Naī Dillī: Irfan Ahmed Siddiqui, April 2002.

44 Sagir, Śāh Muhammad 31999: Iusuph-jolekhā. Hrsg. Muhammad Enāmul Hak. Ḍhākā: Māolā Brādārs (11986).

45 Saṃkṣipt mahābhārat. Hindi-Schulbuch Klasse 7. Naī Dillī: Rāṣṭrīya Śaikṣik Anusaṃdhān aur Praśikṣaṇ Pariṣad. 1980.

46 Sapre, Nā. Vi. 1986: Nārad'jī bhārat meṃ. Vārāṇasī: Pracārak Buk Klab.

47 Sar'kār, Tanikā 2001: Ādhunikatār du-ek dik: dharma, sāhitya o rāj'nīti. Kal'kātā: Kyāmp.

48 Śarmmā, Tāraṇ (ohne Datierung): Kerāṇī purāṇ. Keine Angaben zu Verlagsort und Verlag (Online-Quelle: Digital Library of India).

49 Sen, Sukumār 1965: Bāṃlār sāhitya-itihās. Dillī: Sāhitya Akādemi.

50 Siṃha, Kālīprasanna 1991: Saṭīk hutom pyā̃cār nak'śā. Hrsg. Aruṇ Nāg. Kal'kātā: Bangīẏa-Sāhitya-Pariṣat.

51 Šiv mahīmā. Kompilator: Jagdīš Aic. Rāṭhī. Übers.: Mohan Es Gā'ikvāḍ, Kālī Dās Je Kanḍārā. Karāčī: Hanumān Sevā Manḍal 2006.

52 Slaje, W. (Hrsg.) 2008: Śāstrārambha: Inquiries into the Preamble in Sanskrit. Wiesbaden.

53 Śrīmadbhagabad · gītā: bāṃlā padye. Hrsg. Paṇḍit Syāmā Prasād Bhaṭṭācārya. Caṭṭagrām: Tripurā Ārṭ Hāus 2009–2010.

54 Śukla, Śrīlāl 1989: Merī śreṣṭh vyaṃgya rac'nāeṃ. Dillī: Jñān Bhāratī.

55 Teṃḍul'kar, Vijay 1996: Kādaṃbarī: ek. Puṇe: Rāj'haṃs.

56 Ṭhākur, Rabīndranāth 1987: Gītāñjali. Biśvabhāratī: Kalikātā.

57 The New Testament in Hindi. Allahabad: British and Foreign Bible Society (North India Auxiliary) 1920.

58 Ṭonkī, Muftī Walī Ḥasan 1999: Taḏkīra-i awlīya-i hind wa pākistān. Lahore/Karachi.

59 Tul'sī Sāhab 1909: Ratnasāgar. Ilāhābād: Belvedere Steam Printing Works.

60 Winternitz, M. 1920: Geschichte der indischen Literatur. Bd. 3. Stuttgart.

Empfehlen


Export Citation